Sprawdź nadchodzące wydarzenia w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Aktualności

NA ULOTKĘ INFORMACYJNĄ O TEMATYCE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

Prace wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia należy złożyć do dnia 11.12.2020 r. w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00), przesłać pocztą lub w formie elektronicznej na adres mailowy: centrum@cktluszcz.pl.
  • promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
  • zaangażowanie młodzieży do działań profilaktycznych.
  • zainspirowanie kreatywności młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.
  • uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami.
  • uzyskanie oryginalnych projektów prac, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.
Organizatorem Konkursu jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Tłuszcz (05-240) przy ul. Szkolnej 1. Współorganizatorem konkursu jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Tłuszcza.
17 listopada 2020

Konkurs

NA ULOTKĘ INFORMACYJNĄ O TEMATYCE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ Dokumenty do pobrania: Regulamin konkursu Karta zgłoszenia Złożenie pracy Cele konkursu Organizator Złożenie pracy Prace wraz z wypełnioną kartą […]
Skip to content