rozporządzenie o ochronie danych osobowych

RODO

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, inaczej rozporządzenie o ochronie danych osobowych, RODO (ang. General Data Protection Regulation, GDPR) – rozporządzenie unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych uczestników zajęć CKSiR w Tłuszczu jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu:
mail: centrum@cktluszcz.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z organizacją zajęć w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD) Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
mail: iod.tluszcz@edukompetencje.pl
Dokumenty do pobrania
Graphicloads-Filetype-Pdf
INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
Graphicloads-Filetype-Pdf
INFORMACJA O DZIAŁANIACH PROMOCYJNYCH
Graphicloads-Filetype-Pdf
DANE UCZESTNIKÓW
Graphicloads-Filetype-Pdf
WIZERUNEK
Skip to content