Konkursy dożynkowe

Wyjątkowe płody rolne

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie i złożenie: formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, stanowiącą załącznik nr 2 do Regulaminu.

Wieniec dożynkowy

Na Konkurs należy wykonać wieniec dożynkowy, który formą i użytym materiałem nawiązuje do tradycji wieńców dożynkowych, występujących na terenie Polski. Wszystkie zgłoszone wieńce uczestniczyć będą w korowodzie dożynkowym 08.09.2019r. i zostaną ustawione w pobliżu sceny głównej podczas trwania uroczystości dożynkowych.

Skip to content