Dofinansowanie zajęć sportowych z Powiatową Kartą Rodziny TAKrodzina.pl


W roku 2023 Gmina Tłuszcz kontynuuje współpracę z Powiatem Wołomińskim przy realizacji programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl. Program ten jest skierowany do rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Tłuszcz, w których rodzice lub opiekunowie odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) do Urzędu Skarbowego w Wołominie oraz opłacają podatki lokalne do Gminy Tłuszcz.

Uchwałą nr XXI.421.2023 Rady Miejskiej w Tłuszczu wprowadzono zmiany wysokości zwolnienia z odpłatności za niektóre zajęcia prowadzone w ramach sekcji
i kół w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, w tym zajęcia sportowe (piłka nożna) prowadzone przez Tłuszczański Ośrodek Futbolu „Bóbr”. Do 28 lutego 2023 r. zwolnienie z odpłatności wynosiło 100%, zaś od 1 marca 2023 r. 50%. Zmiana wysokości zwolnienia jest konieczna z uwagi na zmniejszoną wysokość dofinansowania na to zadanie przez Powiat Wołomiński.

Rodziców, którzy posiadają Powiatową Kartę Rodziny TAKrodzina.pl zachęcamy do kontaktu w celu przekazania szczegółów dot. zwolnienia z opłat za zajęcia sportowe pod nr telefonu 692-895-176 lub mailowo: dyrektor@cktluszcz.pl.

Osoby, które chciałyby założyć kartę TAKrodzina.pl i skorzystać z proponowanej formy wsparcia, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tłuszczu, nr telefonu (29) 777-52-90 lub osobiście w siedzibie OPS w pokoju nr 21.

WIZJA / MISJA
 
 – zarażenie dzieci sportem,
 – zachęcenie jak największej ilości dzieci do uprawiania piłki nożnej,
 – utożsamianie się z klubem, 
 – wyszkolenie jak największej ilości piłkarzy na najwyższym poziomie,
– dostarczenie jak największej liczby wychowanków do pierwszej drużyny TKS „BÓBR” TŁUSZCZ,
– wychowanie późniejszych instruktorów, trenerów pracujących w naszym klubie,
– wychowanie jak najwięcej ambitnych, inteligentnych i aktywnych młodych ludzi.

W tym celu w 2019 roku przedstawiciele TKS „BÓBR” oraz Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Tłuszczu nawiązali współpracę, która przyczynia się do stałego rozwoju  sportu w Gminie Tłuszcz.

ZAKRES DZIAŁANIA

– system szkolenia oparty na autorskim modelu gry,
– szkolenie oparte na periodyzacji techniczno-taktycznej,
– odpowiednie plany treningowe dla danej grupy wiekowej,
– monitoring systemu szkolenia przez koordynatora,
– etapizacja w procesie szkolenia,
– ocenianie zawodników podczas treningów i zawodów,
– monitoring postępów poprzez testy sportowe,
– programy motywacyjne dla dzieci,
– grupy na zajęciach dostosowane do stopnia zaawansowania.

OFERTA SPONSORINGU
„Razem tworzymy historię…”

Zachęcamy do dołączenia do grupy sponsorów TKS „BÓBR”. Kwota, którą wesprzecie Państwo naszych młodych zawodników jest dowolna.

W ramach współpracy oferujemy:
– umieszczenie logotypu sponsora na stronie CKSiR, profilach CKSiR oraz TKS „BÓBR” w mediach społecznościowych,
– podziękowanie dla sponsora na stronie CKSiR oraz w mediach społecznościowych,
– stała promocja sponsora w mediach społecznościowych,
– możliwość wyeksponowania banneru na stadionie miejskim.

KONTAKT

Wioleta Roguska – Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
tel. 501-622-107
e-mail: dyrektor@cktluszcz.pl

Dominik Balcerak – Trener Główny Tłuszczańskiego Ośrodka Futbolu
tel. 514-786-669
e-mail: balcerakd@gmail.com

Skip to content