Dożynki Powiatowo-Gminne 2018
logodozynki
KONKURSY DOŻYNKOWE 2018
Serdecznie zapraszamy od udziału w konkursach dożynkowych.
Masz pytania?
mail: centrum@cktluszcz.pl
tel: (29) 75 73 134
WIENIEC DOŻYNKOWY
ZGŁASZANIE WIEŃCÓW
1. Delegacje i wieńce dożynkowe należy zgłaszać w formie papierowej, składając komplet dokumentów: „ZGŁOSZENIE”- Załącznik nr 1, „ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH” - Załącznik nr 2, „UPOWAŻNIENIE” – Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, do dnia 31.08.2018 r. (piątek):- osobiście lub pocztą tradycyjną na adres:
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz
2. Rejestracja wieńców dożynkowych odbędzie się 16.09.2018r. godz. 12.00 - 13.00.
3. Rejestrując wieniec dożynkowy i przystępując tym samym do Konkursu, delegację reprezentuje osoba imiennie wskazuje w Upoważnieniu, która w przypadku przyznania nagrody pieniężnej upoważniona będzie do jej odbioru. Przy rejestracji wieńca Upoważniona osoba jest zobowiązana przedłożyć dowód osobisty.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie dokumentów wymienionych w ust.1 oraz akceptacja niniejszego Regulaminu
WYJĄTKOWE PŁODY ROLNE
ZGŁASZANIE PŁODÓW ROLNYCH:
1. Płody rolne w kategoriach: zboża, rośliny okopowe, warzywa i owoce, pozostałe uprawy (np. kwiaty), należy zgłosić do dnia 31 sierpnia 2018 roku (piątek) do godz. 15:00.
2. Formularz zgłoszeniowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną na adres bezpośredniego Organizatora:
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
ul. Szkolna 1, 05-240 Tłuszcz
NAJSMACZNIEJSZY SMALEC
Skip to content