Infrastruktura Domów Kultury

image2001

Podziel się z tym ze znajomymi...

29.06.2017

,,Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tłuszczu oraz zakupienie kamery dla grupy PaDam” jest to zadanie , które Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu realizuje dzięki pozyskanym środkom finansowymw ramach programu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta powstała w 2001 roku z inicjatywy władz miasta oraz mieszkańców, pragnących nawiązać do bogatych tradycji muzycznych, datujących się od 1922 roku. Wtedy to w naszym mieście utworzono pierwszą strażacką orkiestrę dętą. Kapelmistrzem Młodzieżowej Orkiestry Dętej został pan Sławomir Łagocki – absolwent Warszawskiej Akademii Muzycznej. Orkiestra koncertowała zarówno w kraju jak i za granicą. Uczestniczyła w licznych przeglądach, konkursach i festiwalach, a także w wielu różnego rodzaju imprezach takich jak festyny, koncerty, imprezy sportowe. Uświetnia swoją obecnością wiele imprez okolicznościowych, np.: święta miasta, dni strażaka, święta narodowe oraz święta kościelne.
Amatorska Grupa Teatralna PaDam działająca przy Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Tłuszczu ma na swoim koncie nie mniej sukcesów. Spektakle gromadzące liczną publiczność wzbudzają ogromne emocje w widzach w różnym przedziale wiekowym.
Instrumenty oraz akcesoria instrumentalne dla MOD w znacznym stopniu poprawią rozwój orkiestry, poprzez poszerzający się skład członków, który do chwili obecnej był utrudniony z powodu niewystarczającej ilości instrumentów a nawet ich brak.
Kamera cyfrowa ze statywem dla grupy teatralnej PaDam da możliwość rozwoju umiejętności aktorskich młodym artystom. Pełny zapis przedstawienia gdzie ,,oko” kamery przejrzy ewentualne błędy, pozwoli na uniknięcie ich w przyszłości a oprócz tego to wspaniała pamiątka z udanej premiery.
Reasumując; doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tłuszczu oraz zakupienie kamery dla grupy PaDam na pewno pozwoli na większy rozwój pasji i umiejętności obu grup. Uatrakcyjni ich oferty kulturalne i stworzy lepsze warunki do kultywowania tradycji muzycznych i teatralnych na terenie Gminy a także poza jej granicami.
Uroczyste zakupionych instrumentów oraz kamery cyfrowej ze statywem

20.10.2017r

,,Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tłuszczu oraz zakupienie kamery dla grupy PaDam” jest to zadanie, które Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu realizuje dzięki pozyskanym środkom finansowym w ramach programu ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instrumenty oraz akcesoria instrumentalne dla MOD w znacznym stopniu poprawią rozwój orkiestry, który do chwili obecnej był utrudniony z powodu niewystarczającej ilości instrumentów, a nawet ich brak.
Kamera cyfrowa ze statywem dla grupy teatralnej PaDam da możliwość rozwoju umiejętności aktorskich młodym artystom. Pełny zapis przedstawienia, gdzie ,,oko” kamery przejrzy ewentualne błędy, pozwoli na uniknięcie ich w przyszłości, a oprócz tego to wspaniała pamiątka z udanej premiery.
Reasumując: doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Tłuszczu oraz zakupienie kamery dla grupy PaDam na pewno pozwoli na większy rozwój pasji i umiejętności obu grup. Uatrakcyjni ich oferty kulturalne i stworzy lepsze warunki do kultywowania tradycji muzycznych i teatralnych na terenie Gminy, a także poza jej granicami.
Skip to content