W 2019 roku Gmina Tłuszcz dołączyła do grona instytucji, które włączyły się w Program Operacyjny Polska Cyfrowa. Dzięki udziałowi w projekcie „Ja w internecie” i organizacji bezpłatnych szkoleń, mieszkańcy zwiększyli umiejętności poruszania się w sieci i bezpieczeństwa korzystania z internetu.

Szkolenia odbywały się w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu. W ramach zajęć zorganizowano następujące bloki tematyczne:

  • Rodzic w internecie

Uczestnicy szkolenia poznali źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dostępnych w bibliotekach i muzeach cyfrowych oraz nauczyli się, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu hate lub trolling. Ponadto uczestnicy szklenia zdobyli wiedzę, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (takich, jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i in.), a także z usług związanych ze zdrowiem. Szkolenie „Rodzic w internecie” podniosło kompetencje rodziców i opiekunów w zakresie korzystania z kultury i edukacji w internecie, a jednocześnie umożliwiło zmniejszenie bariery komunikacyjnej pomiędzy nimi a dziećmi, dla których rzeczywistość cyfrowa jest codziennością.

  • Mój biznes w sieci


Uczestnicy szkolenia nauczyli się, jak wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności poznali dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłużyło ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych internetu, które umożliwią im samodzielne rozwijanie działalności firmy online (np. Akademia PARP).

  • Moje finanse i transakcje w sieci

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy nauczyli się zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczyli się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia czy też występując o dowód osobisty – wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie. Ponadto udział w szkoleniu umożliwił uczestnikom podniesienie kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier społecznych i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

  • Rolnik w sieci

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się, gdzie w internecie można znaleźć przydatne informacje, aplikacje i e-usługi oraz jak z nich bezpiecznie korzystać, a także jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki banku czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznali się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczyli się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu, rozliczeń podatkowych online, usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług online Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl) czy usług ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

  • Działam w sieciach społecznościowych

Uczestnicy w trakcie szkolenia nabyli umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie mediów społecznościowych, w tym m.in. nauczyli się nawiązywać i podtrzymywać znajomości, współdziałać z innymi użytkownikami internetu, kształtować swój publiczny wizerunek, dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z twórczości innych zgodnie z prawem. Ponadto nauczyli się obsługi podstawowych narzędzi e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

  • Tworzę własną stronę internetową

Uczestnicy szkolenia uzyskali podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć swoje miejsce w sieci, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego nowe treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe) zgodnie z prawem autorskim. Nauczyli się również rozpowszechniać generowany przez siebie materiał oraz monitorować jego oddziaływanie, wykorzystując dostępne mechanizmy analityki internetowej. Dowiedzieli się również jakich formalności należy dopełnić w związku z prowadzeniem strony internetowej, a także, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

  • Kultura w sieci

Szkolenie „Kultura w sieci” przeznaczone było dla osób, które chciały dowiedzieć się, jak i gdzie w internecie bezpiecznie szukać filmów, spektakli, książek, muzyki, gier, zdjęć, szkoleń i innych treści dostępnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystać je do nauki lub własnej twórczości zgodnie z prawem.

Skip to content