Godziny otwarcia kompleksu boisk Orlik w Tłuszczu

Poniedziałek   
Wtorek              
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

17:00 – 20:00
17:00 – 20:00
17:00 – 20:00
17:00 – 20:00
17:00 – 20:00
12:00 – 17:00
12:00 – 17:00

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO ORLIK 2012
(BOISKO PIŁKARSKIE)

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
 2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.
 3. Kompleks sportowy obejmuje: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
 4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.
 5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 6. Boiska są czynne: dni powszednie 17:00 – 20:00 soboty, niedziele 12:00 – 17:00     
 7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
 9. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
 10. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład roweru, motoroweru, deskorolki, rolek itp.,
 11. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
 12. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
 13. palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
 14. zaśmiecania,
 15. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 16. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 17. wprowadzania zwierząt,
 18. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
 19. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.
 20. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.
 21. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
 22. Osoby nieletnie na terenie boisk mają obowiązek przebywać pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów bądź za ich pisemną zgodą.
 23. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 24. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
 25. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzonych na terenie obiektów sportowych.
 26. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

 

Numery alarmowe:

 • Policja 997
 • Straż Pożarna 998
 • Pogotowie Ratunkowe 999
 • Telefon alarmowy 112
Skip to content