Godziny otwarcia kompleksu boisk Orlik w Tłuszczu

Poniedziałek   
Wtorek              
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota
Niedziela

17:00 – 21:00
17:00 – 21:00
17:00 – 21:00
17:00 – 21:00
17:00 – 21:00
12:00 – 18:00
12:00 – 18:00

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO ORLIK 2012
(BOISKO PIŁKARSKIE)

 1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.
 2. Administratorem kompleksu sportowego „Orlik” jest Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.
 3. Kompleks sportowy obejmuje: boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.
 4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.
 5. Dzieci i młodzież korzystają z kompleksu boisk bezpłatnie.
 6. Osoby dorosłe (grupy zorganizowane) zobowiązane są do ponoszenia opłat za korzystanie z boisk zgodnie z cennikiem uchwalonym przez Radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu Uchwałą nr XX.397.2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.
 7. Rezerwacji boisk dokonują animatorzy.
 8. Boiska są czynne: dni powszednie 17:00 – 21:00 soboty, niedziele 12:00 – 18:00     
 9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

·         używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,

·         wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład roweru, motoroweru, deskorolki, rolek itp.,

·         niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

·         wjeżdżania na teren boisk rowerami bądź hulajnogami,

·         wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

·         palenia tytoniu i spożywania alkoholu,

·         zaśmiecania,

·         przeszkadzania w zajęciach lub grze,

·         zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

·         wprowadzania zwierząt,

·         korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,

·         przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

 

 1. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.
 2. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za umyślne zniszczenia.
 3. Osoby nieletnie na terenie boisk mają obowiązek przebywać pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów bądź za ich pisemną zgodą.
 4. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 5. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
 6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzonych na terenie obiektów sportowych.
 7. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

Numery alarmowe:

 • Policja 997
 • Straż Pożarna 998
 • Pogotowie Ratunkowe 999
 • Telefon alarmowy 112
Skip to content