Od roku 2015 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizuje Program Wieloletni „Senior +”na lata 2015-2020 skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (wcześniej Program „Senior-WIGOR”).

Celem strategicznym Programu jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez rozbudowę infrastruktury ośrodków wsparcia w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w placówkach „Senior +” przy dofinansowaniu działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +”. Program polega na wsparciu tworzenia placówek typu „Senior +”, w tym Dziennych Domów „Senior +” i Klubów „Senior +” przez jednostki samorządu, których strategie rozwoju pomocy społecznej uwzględniają rozwój infrastruktury dla osób starszych lub w których brak jest innej infrastruktury pomocy społecznej tego typu.

W 2018 roku Gmina Tłuszcz realizowała projekt pn. „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Tłuszczu”, na realizację którego otrzymała 104.640,00 zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+ na lata 2015-2020.

W ramach zadania realizowanego przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu, na parterze w budynku CKSiR, wykonane zostały prace: demontaż i montaż okien, adaptacja pomieszczenia, tj. wymiana parkietu, demontaż starej instalacji grzewczej, nowa instalacja elektryczna, zakup lastrów oświetleniowych, instalacja wentylatorów, hydraulika, w tym wymiana grzejników, wykonanie instalacji wodnej, odmalowanie pomieszczeń, położenie glazury i terakoty w kuchni, wyposażenie kuchni w nowe szafki i sprzęt.

Realizacja tego zadania to ogromne wsparcie seniorów z terenu Gminy Tłuszcz, których z roku na rok przybywa. Wspólne działanie Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji pozwoli otoczyć opieką osoby w wieku 60+, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji, tzn. wymagają wsparcia i pomocy, zainteresowania, bo są samotni, dotychczas nie mieli możliwości korzystania z oferty opiekuńczo - kulturalnej. Klub Senior+ to pierwsze takie miejsce dostosowane specjalnie dla pobytu osób starszych.

Galeria zdjęć:

Senior+
Skip to content