Paweł Matak
Koordynator do spraw dostępności architektonicznej w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
tel. (29) 75-73-134
e-mail: administracja@cktluszcz.pl

Łukasz Kaska
Koordynator do spraw dostępności cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu
tel. (29) 75-73-134
e-mail: redaktor@cktluszcz.pl

Do zadań Koordynatora ds. dostępności należy między innymi:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu.
  2. Przygotowywanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  3. Monitorowanie działalności Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  4. Przedstawienie Dyrektorowi bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

Deklaracja dostępności

Przejdź do deklaracji dostępności

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

Otwórz plan

Formularz dostępnośći

Otwórz formularz
Skip to content