Sprawdź nadchodzące wydarzenia w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji

Aktualności

W Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu sukcesywnie wznawiamy zajęcia, a także wzbogacamy naszą ofertę o kolejne warsztaty. Uczestnikom oraz rodzicom przedstawiamy kilka najważniejszych zasad, które obowiązują wszystkich uczestników zajęć:

 • na terenie CKSiR obowiązują maseczki zakrywające nos i usta,
 • użytkownicy przebywający w CKSiR zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości wynoszącej minimum 1,5 metra,
 • przed wejściem na zajęcia każdy uczestnik ma obowiązek dezynfekcji rąk,
 • każdy przed pierwszymi zajęciami jest zobowiązany do wypełnienia, podpisania
  i dostarczenia oświadczenia o stanie zdrowia; treść oświadczenia jest ważna do odwołania, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia 2021 r.; każdy, kto w tym czasie zachoruje na koronawirusa, będzie mieć kontakt z osobą zakażoną lub będzie mieć objawy chorobowe (gorączka, kaszel, duszności itd.) jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie pracownika CKSiR oraz instruktora zajęć,
 • zapisy na zajęcia odbywają się wyłącznie telefonicznie,
 • rodzice odprowadzają dzieci na zajęcia i opuszczają budynek CKSiR,
 • podczas przyprowadzania i odbierania dziecka do CKSiR konieczne jest posiadanie przez rodzica maseczki ochronnej; przez wzgląd na sytuację przekazywanie
  i odbieranie dziecka powinno odbyć się w maksymalnie krótkim czasie,
 • na zajęcia przychodzimy punktualnie,
 • osoby z widocznymi objawami chorobowymi nie będą wpuszczane do budynku,
 • wszystkie sale po każdych zajęciach będą wietrzone i dezynfekowane.

 

Dokumenty do pobrania:

15 września 2020

Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych w CKSiR w Tłuszczu.

W Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Tłuszczu sukcesywnie wznawiamy zajęcia, a także wzbogacamy naszą ofertę o kolejne warsztaty. Uczestnikom oraz rodzicom przedstawiamy kilka najważniejszych zasad, […]
Skip to content